Małgorzata Malaga

wspólnik– radca prawny

tel: 605 606 402

mail: malaga@kancelariaradcow.com.pl

 • absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • ukończyła aplikację sędziowską
 • złożyła egzamin sędziowski
 • złożyła egzamin radcowski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • specjalizuje się w: prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz przed sądami polubownymi w szczególności w zakresie wykonywania inwestycji budowlanych, prawie pracy, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie cywilnym

Wojciech Musialik

wspólnik– radca prawny

tel: 605 606 407

mail: musialik@kancelariaradcow.com.pl

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • ukończył aplikację prokuratorską
 • złożył egzamin prokuratorski
 • złożył egzamin radcowski
 • specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz w zakresie prawa cywilnego w tym w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie pracy, regulacji stanów prawnych nieruchomości, prawa rodzinnego
 • z sukcesami negocjuje umowy i ugody
 • pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, sądami administracyjnymi

Magdalena Suchan

koordynator radców prawnych – radca prawny

tel: 603 243 165

mail: sekretariat@kancelariaradcow.com.pl

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • ukończyła aplikację radcowską
 • egzamin radcowski złożony z wyróżnieniem
 • specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa farmaceutycznego, ochronie danych osobowych, prawie obrotu nieruchomościami
 • pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Kancelarię Radców Prawnych Malaga, Musialik s.c. tworzy zespół 13 prawników oferujących
szeroki zakres usług z każdej dziedziny prawa, w tym w szczególności:

 • prawa ochrony środowiska
 • ochrony danych osobowych
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa karnego
 • prawa budowlanego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • windykacji wierzytelności
 • upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nasi radcowie rozwiążą Twoje problemy.